Fåglar och fiskar – frihetens estetik i André Neves Tom och JiHeon Lees Simbassängen

 

Tom S cover.inddSimbassängen

Vi väntar många spännande bilderboksnyheter under 2017 men med detta inlägg vill jag stanna kvar vid förra årets utgivning och lyfta fram två titlar från hösten 2016 som alla bilderboksfantaster bör lägga på minnet, nämligen Tom av André Neves (Förlaget Hjulet) och Simbassängen av JiHyeon Lee (Bokförlaget Mirando). Båda dessa verk lyfter fram något som jag skulle vilja benämna som ”frihetens estetik”. I titlarna får läsaren följa en karaktärs förlösning. Från en närmast klaustrofobisk instängdhet når karaktärerna en frigörelse genom fåglar respektive fiskar. 

I André Neves Tom möter vi pojken Tom som inte får kontakt med omvärlden och har svårt att uttrycka sig. Första uppslaget börjar med frasen ”Toms blick har fastnat i tiden.” Samtidigt ser vi en nästan genomskinlig gestalt med tom glasartad blick. På nästa uppslag får läsaren sedan via texten veta att Tom är berättarens bror. Men bilden säger något annat. På höger sidan av uppslaget ser vi hur den genomskinliga gestalten spegelvänd mot berättaren på vänster sida. Samspelet mellan text och bild pekar således mot tolkningen att Tom är en och samma person och att den genomskinliga gestalten är den instängda delen av berättaren/Tom.

tom2

Bilderna är närmast surrealistiska och liknar till viss del bilderbokskonstnären Shaun Tans stil. Nevés har dock ändå ett alldeles unikt uttryck. Bilderna bär på en ömhet som berör. Som symbol för friheten ser vi fågeln. Fågeln är med som en röd tråd i hela boken från början till slut. Försättsbladet börjar med att visa ett miniatyrhus i ett fågelbo. Därefter ser vi hur fåglarna på de olika uppslagen långsamt förlöser Tom uppslag för uppslag: fåglarna flyger igenom honom, sitter inuti hans huvud och vimlar runt honom där han själv sitter instängd i en fågelbur. 

Tom3

Med hjälp av fåglarnas sång vaknar han tillslut till liv och hans fantasi får äntligen komma ut. Det vackra uppslaget nedan visar hur fåglarna sjuder inom honom:

Tom4

Bokens efterord förmedlar att författaren fick tanken till boken då han träffade sin nära väns autistiske son. Han förklarar med egna ord: “Tom är kanske jag som alltid haft en dröm om att flyga… Autismen är närvarande i boken, visst, men den kan förvandla sig till så mycket mer, för fiktionen tillåter allt. Att tiga, skratta, tänka, gråta, känna, utveckla känslighet…” De här orden tycker jag beskriver kärnan i Tom – att berättelsen om längtan efter frihet är allmänmänsklig. Vi känner oss alla instängda ibland på ett eller annat sätt oavsett funktionsvariation, ålder, kön eller etnicitet – och just därför tycker jag att denna bok är så vacker. Vi kan alla identifiera oss i Tom och finna igenkänning och gemenskap i längtan efter frihet och förlösning.

I den ordlösa bilderboken Simbassängen av JiHyeon Lee finner vi en annan symbol för friheten, nämligen fiskar. Dramaturgin är dock densamma som i Tom. Huvudkaraktären rör sig från ensam instängdhet till frigörelse. Här använder sig författaren mycket av färgskalor för att markera kontrasten mellan instängdhet och frihet. Vi möter en pojke skisserad i svartvitt som står ensam vid en tom klarblå simbassäng. Han är står på kanten och förbereder sig för att dyka i men plötsligt kommer det en massa människor som hoppar i före honom. Alla människorna är ritade i gråskala i detta skede, även pojken. Pojken beslutar sig till sist för att ändå dyka ner i djupet och får då färg. Med honom följer en flicka som hoppade i tillsammans med dom grå människorna och de två barnen utforskar gemensamt det stora blå.

Simbassängen2

Barnen simmar genom alger, koraller, fiskar och andra kända och okända sjödjur. Här sprudlar det av härlig färg och fantasi.

Simbassängen8

Den vackraste mötet i ”bassängen” är i mina ögon mötet med denna enorma val:

Simbassängen7

Efter ett spännande äventyr kommer pojken och flickan till sist upp till ytan igen och möter åter människorna i gråskala. Pojken och flickan har dock vaknat genom färden i vattnet och kommit till liv. På det sista uppslaget ser vi dock hur gråskalan återkommer även hos barnen. Flickan som nu är i gråskala vänder sig bort mot den blå simbassängen. Här möter vi bokens enda textrad där författaren dedicerar boken med orden:

”Till alla som vill simma fritt i världen”

Dessa slutrader tycker jag fångar målgruppen för båda dessa böcker väldigt bra. Både Tom och Simbassängen förmedlar den allmänmänskliga längtan att slå sig fri och hänge sig åt fantasin – något som vi alla längtar till oavsett vem och var vi är i livet. Dessa böcker är alltså till för alla oavsett funktionsvariation, kön, ålder eller etnicitet.

André Neves Tom publicerades på portugisiska i Brasilien 2012. Boken är översatt till svenska av Helena Vermcrantz och gavs ut av Förlaget Hjulet under hösten 2016.

Simbassängen av JiHyeon Lee gavs ut på koreanska 2013 och publicerades under hösten 2016 i svensk översättning av Eunah Kim på Bokförlaget Mirando.

Dela detta:

Lämna en kommentar