Sök i Bokunge

« Den vindlande vägen och lilla grodan | Main | Jultävling »
söndag
dec092012

Böcker i advent

Andra advent tipsar Emelie om några av 2012 års favoritböcker.

Titta här av Anna Ribbing och Maria Nilsson Thore. - En perfekt bok att läsa för det lilla barnet som nyss har börjat upptäcka världen. På samma sätt som de allra minsta delar in världen efter intryck har författarna lagt upp bokens struktur. En bok som gör vilken 0-1 åring som helst glad och mer nyfiken.

Veke och den röda baddräkten av Charlotta Lannebo och Emma Götner - En underbar bok om att följa sitt hjärta! Det lilla vildsvinet Veke hittar en dag en ljuvlig röd baddräkt som han inte på något vis tänker överge. Däremot får han lämna sin flock eftersom de anser honom vara en illröd risk i det annars så gröna skogslandskapet.  För barn mellan 2-3 år.  

Jag vill ha min hatt av Jon Klassen - Årets i särklass underfundigaste och kanske mest förbisedda bok. Om en björn som är beredd att mörda för att få tillbaka sin röda hatt. Lagom förbjudet och VÄLDIGT roligt. För 3-4 åringar.

Det är en gris på dagis av Johanna Thydell och Charlotte Ramel - En fin historia om viljan att höra till en grupp. Om grisen som wallraffar på dagis och lyckas charma varenda unge. 3-5 år.

Den otroliga historien om det jättestora päronet av Jakob Martin Strid - Den bästa piratsagan på flera år! En vindlande historia om radarparet Mitcho och Sebastian som hittar en mystisk flaskpost med ett frö i. Den enda godnattsagan som behövs för äventyrslystna 5-7 åringar.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>