Du ska få gröt och en lillasyster

9789150116472

Det är många barn i Sverige som får syskon varje år och därför är tematiken “att få syskon” i bilderböcker väldigt tacksam ur ett marknadsperspektiv. Många av dessa böcker flimrar dock förbi i utgivningen utan att lämna något bestående intryck. Men i år har det äntligen kommit ett intressant tillskott till denna utgivning, nämligen Du ska få gröt och en lillasyster av Solja Krapu-Kallio och Anna Bengtsson utgiven av Alfabeta förlag.

Dramaturgin i denna boken är till synes enkel men skapar sannolikt stor igenkänning hos läsaren, inte minst hos den lilla läsaren. Berättelsen inleder med att huvudkaraktären Jojo sitter vid frukostbordet. Pappa kommer med kastrullen och säger att Jojo ska få gröt och i samma mening säger han också att hen ska få en lillasyster. Uppslag efter uppslag får sedan Jojo olika saker samtidig som hen får höra att ”snart ska du få en lilllasyster”. I text och bild får vi samtidigt se hur Jojo undersöker begreppet “mitt” på olika sätt.

När lillasyster sedan väl kommer så blir det inte alls som Jojo tänkt sig. Lillasyster är inte bara Jojos. Tillslut tar ilskan över:

Fil 000 (1)

Efter denna intensiva men kortvariga kulmen sker en vändning. Jojo blir nyfiken på lillasyster och vill upptäcka vem lillasyster är och vems hon är. På sista uppslaget ser vi sedan hur hela familjen är samlad och texten säger:

”Hon är allas
fast hon är sin egen person
en alldeles egen människa
Hon säger glugluglu och ää”

Berättandet i denna bok sker i tredje person men perspektivet sker inifrån barnet. Det är barnets berättelse som vi får möta. Detta kan vi se dels genom det “enkla” språket. Krapu-Kallio lyckas med det svåra att gestalta ett finstämt och enkelt språk utan att det känns tillgjort eller löjligt. Även Anna Bengtssons mjuka och finstämda bilder passar utmärkt till Krapu-Kallios självklara och okonstlade språk. Bengtsson är också normbrytande i sin gestaltning då hon porträtterar en familj med flera hudfärger och dessutom inte benämner huvudkaraktärens kön.

Det är alltid intressant att följa utgivningen av bilderböcker med temat “att få ett syskon”. Inte sällan kan man se ett tydligt stråk av samhällets bild av barnet i dessa böcker. I Astrid Lindgrens Jag vill också ha ett syskon från 1978 finner vi t.ex. starka uppläxande inslag där huvudpersonen hänvisas till skamvrån då hon visar sitt missnöje över den nya familjemedlemmen. Och i Snart har vi en baby! av Gunilla Hansson från 1997 ser man tydligt pedagogiska drag där den vuxna berättarrösten förklarar för den lilla läsaren hur det går till när ett nytt liv kommer till den traditionella kärnfamiljen – och hur detta barn förväntas hantera detta. Tilltalet i denna senare bok är också till och från riktat direkt till läsaren vilket förstärker den didaktiska känslan.

I kontrast till Astrid Lindgrens och Gunilla Hanssons tidigare nämna verk, skildrar Du ska få gröt och en lillasyster en otroligt modern bild av barnet och familjen. Kanske kommer vi se tillbaka på denna bok om 20 år och finna dessa inslag: närvaron av barnets perspektiv i språk och handling, normbrytande gestaltning av familjen och könsneutrala huvudkaraktärer, som tidsmarkörer för vår nutida bilderboksutgivning av denna tematik?

Du ska få gröt och en lillasyster är skapad av Solja Krapu-Kallio och Anna Bengtsson och utgiven av Alfabeta förlag 2016 och passar för barn i åldern 3-5 år. 

Dela detta:

One comment, Lägg till din.

Vilken rolig titel, kan tänka mig att den lockar många läsare!

Lämna en kommentar