Gratis material i läslustens tecken

När man deppar som mest över att svenska ungdomar får dåliga läsresultat i Pisaundersökningar och fan och hans moster, så kan man bli väldigt glad över att se motgiftet som börjar sprida sig. Jag tror att såväl politiker och pedagoger som föräldrar har fått lite skrämselhicka, för nu satsas det på läsning på bred front i det här landet!
Två intressanta projekt som på allvar drar igång nu i vår är Serieriundervisningen.se och En läsande klass. Båda innebär gratis och lättillgängligt material och handledningar för den som arbetar med barn och läsning.

Serieriundervisningen.se  “En webbsajt för i första hand skolor, lärare och pedagoger som är intresserade av att pröva serier som läromedel.”

En läsande klass ” En läsande klass är en kraftfull satsning som ska att lyfta fram det stora samhällsproblem som bristande läsförståelse innebär och till april 2014 ta fram verktyg som ska underlätta för lärare att jobba med – av forskningen förespråkade – lässtrategier, i sin undervisning.”

Efter en snabb titt så finns det mycket på de här sajterna som är intressant även för dig som är förälder och vill uppmuntra ditt barn till läsning. Jag hoppas att många tar chansen att utnyttja de här gratis möjligheterna till lästräning och att skapa läslust. Man ska definitivt notera och förhålla sig till det faktum att det ibland är privata aktörer som står bakom dylika satsningar, men när det gäller barns läsning så finns det väl bara vinnare.

Dela detta:

Lämna en kommentar