Barns rätt till kultur

Idag är det 24 år sedan FN:s generalförsamling antog Barnkonventionen. Jaja, det är väl bra tänker du – men varför skriver ni på Bokunge om sånt? Jo, för att barns rätt till kultur faktiskt lyfts fram i flera av konventionens artiklar.

Artikel 31 erkänner barns rätt att “till fullo” delta i det kulturella och konstnärliga livet. Barn och unga har rätt att ta del av det kulturutbud som skapas för vuxna, men ska också ges möjlighet att tillägna sig kultur särskilt skapat för barn. Artikel 13 anger barns rätt till yttrandefrihet. Barn har rätt att söka, sprida och motta tankar och information av alla slag – i tal, skrift eller tryck, i konstnärlig form eller genom vilket annat uttrycksmedel barnet så väljer. Vuxna ska lyssna och ta hänsyn till barns åsikter, för det står i artikel 12. Och vet ni, barnboken har faktiskt en egen punkt i Barnkonventionen! Artikel 17 betonar att konventionsstaterna, alla som skrivit på Barnkonventionen, ska främja produktion och spridning av barnböcker.

Det är väl fint som snus ändå, och viktigt.

Vi vuxna är skyldiga att respektera Barnkonventionen, och självklart inte bara de delar som gäller kultur. Här kan du läsa mer om barnens egen rapport till FN:s barnrättskommitté, vilken precis har överlämnats till regeringens barnrättighetsutredning. 

Dela detta:

Lämna en kommentar